Digital visuelle inntrykket av tretthet hos unge mennesker

Studenter er ikke klar over behovet for å beskytte sitt syn på virkningene av høy energi lys.

50 prosent bruker mobilen for å studere, mens 18 prosent bruker tavle og bare 9 prosent av den elektroniske boken rapporten UNIVERSITIC 2013.

De siste årene har økt risiko for vår øyehelse med digitale tidsalderen. LED-skjermer av nye elektroniske enheter avgir 5 ganger mer energirikt lys enn før.

I tillegg brukte vi i gjennomsnitt 8,5 timer foran skjermer, noe som gjør høy eksponering øke den visuelle stress, noe som kan innebære risiko for netthinnen som macula degenerasjon, den ledende årsak til blindhet i den industrialiserte verden.

Vi er alle utsatt for høy energi lys, men beskyttelse er viktig for barn og unge opp til 25 år, intensive brukere i alle aldre og med en utstilling av mer enn 3 timer i døgnet og over 65 år.

For alle har vi objektiver med et spesielt filter som beskytter oss fra lyset slippes ut av alle disse elektroniske instrumenter.

Comentarios

comentarios