Digital visuelle inntrykket av tretthet hos unge mennesker

Digital visuelle inntrykket av tretthet hos unge mennesker

Studenter er ikke klar over behovet for å beskytte sitt syn på virkningene av høy energi lys. 50 prosent bruker mobilen for å studere, mens 18 prosent bruker tavle og bare 9 prosent av den elektroniske boken rapporten UNIVERSITIC 2013. De siste årene har økt risiko for vår øyehelse med digitale tidsalderen. LED-skjermer av nye elektroniske enheter avgir 5 ganger mer energirikt lys enn før. I tillegg brukte vi i gjennomsnitt 8,5 timer foran skjermer, noe som gjør høy eksponering øke den visuelle stress, noe som kan innebære risiko for netthinnen som macula degenerasjon, den ledende årsak til blindhet i den industrialiserte verden. Vi er alle utsatt for høy energi […]